четвер, 9 березня 2017 р.

Контрольна робота з теми: Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (8 клас)

Мета:
ü навчальна: сформувати практичні навички роботи з графічними компонентами, додавання зображення на форму, використання піктографічних кнопок для розробки зручного наочного інтерфейсу; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп'ютером.
ü розвивальна: розвивати вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях під час роботи за комп'ютером;
ü виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.
Програмне забезпечення:Середовище програмування Lazarus, браузер.
Хід уроку
І. Організаційний етап
·        привітання
·        перевірка присутніх
·        перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Перевірка домашнього завдання
Тестування у програмі MyTestX
ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності
— Ви, напевне, вже хочете спробувати застосувати здобуті знання на практиці. Але для цього потрібно пригадати основні терміни й поняття.
IV. Формування вмінь та навичок
Контрольна робота № 5 з теми: «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами».
1)    Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
2)    Інструктаж учителя.
3)    Практична робота за комп’ютерами.
4)    Вправи для очей.
VIІ. Підсумки уроку
Оцінювання обсягу та якості виконання контрольної роботи. Формулювання висновку: які компоненти допомагають розробити зручний наочний інтерфейс програми.
VІІI. Домашнє завдання
ПідручникПовторити
§ 6.1-6.8, ст.181-228

ІХ Оцінювання роботи учнів


скачати презентацію

четвер, 23 лютого 2017 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Стрімкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій потребує сучасного комп’ютерно-грамотного суспільства. Відповідно до цього, для педагогів особливо гостро постає питання підготовки обізнаних, компетентних кадрів. В даній роботі розглянуто особливості застосування ІКТ в навчально-виховному процесі, з урахуванням видів освітніх ресурсів та етапів уроку. Процес входження школи у світовий освітній простір вимагає вдосконалення, а також серйозну переорієнтацію комп'ютерно-інформаційної складової. Лавиноподібне зростання обсягів інформації, прийняв характер інформаційного вибуху у всіх сферах людської діяльності. Інформаційний вибух породив безліч проблем, найважливішою з яких є проблема навчання. Особливий інтерес представляють питання, пов'язані з автоматизацією навчання, оскільки «ручні методи» без використання технічних засобів давно вичерпали свої можливості [1, c. 154]. Все більше використання комп'ютерів дозволяє автоматизувати, а тим самим спростити ту складну процедуру, яку використовують і вчителя при створенні методичних посібників. Тим самим, подання різного роду "електронних підручників", методичних посібників на комп'ютері має ряд важливих переваг. По-перше, це автоматизація як самого процесу створення таких, так і зберігання даних у будь-якої необхідної формі. По-друге, це робота з практично необмеженим обсягом даних. Створення комп'ютерних технологій у навчанні є сусідами з виданням навчальних посібників нової генерації, що відповідають потребам особистості учня.

неділя, 22 січня 2017 р.

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин (інформатика, 8 клас)

Урок 36. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Цілі:
ü навчальна: сформувати уявлення про синтаксис і семантику скороченої і повної форм операторів розгалуження; сформувати вміння обирати дії залежно від виконання умови, складати, виконувати, змінювати алгоритми з розгалуженнями;
ü розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
ü виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку: Комбінований.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.
Програмне забезпечення: Середовище програмування Lazarus,браузер.
Хід уроку
І. Організаційний етап
·        привітання
·        перевірка присутніх
·        перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності
Слово вчителя. Ви вже знайомі з алгоритмічною конструкцією «розгалуження» ‑ такою формою організації дій, при якій залежно від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або одна, або інша послідовність дій.
IV. Вивчення нового матеріалу
 (використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)
V. Фізкультхвилинка
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практичне завдання.
Робота за комп’ютером
1)    Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
2)    Практична робота за комп’ютерами.
3)    Вправи для очей.
VIІ. Підсумки уроку
VІІI. Домашнє завдання

ІХ Оцінювання роботи учнів
скачати презентацію

Величини логічного типу, операції над ними (інформатика, 8 клас)

Урок 35. Величини логічного типу, операції над ними.
Цілі:
ü навчальна: сформувати уявлення про логічний тип даних і операції, які можна виконувати над даними логічного типу; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов;
ü розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
ü виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку: Комбінований.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.
Програмне забезпечення: Середовище програмування Lazarus,браузер.
Хід уроку
І. Організаційний етап
·        привітання
·        перевірка присутніх
·        перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
Фронтальне обговорення понять: величини дійсного типу, операції, які можна виконувати над даними дійсного типу.
ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності
Слово вчителя. Ви вже знаєте, що наука інформатика тримається на трьох основних китах: логіка/алгоритми й програми.
На цьому уроці мипродовжимо розглядати логічний тип даних, який має велике значення в програмуванні.
IV. Вивчення нового матеріалу
 (використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)
V. Фізкультхвилинка
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практичне завдання.
Робота за комп’ютером
1)    Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
2)    Інструктаж учителя.
3)    Практична робота за комп’ютерами.
4)    Вправи для очей.
VIІ. Підсумки уроку
VІІI. Домашнє завдання
ІХ Оцінювання роботи учнів

скачати презентацію

пʼятниця, 11 березня 2016 р.

Виступ на педраді


   Формування компетентностей учнів зумовлене не лише реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, а й пшуком адекватних методів та технологій навчання. Свою роботу я спрямовую на реалізацію основної групи компетентностей, які дає можливість реалізувати предмет інформатика: соціальну, полікультурну, комунікативну,інформаційну, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності. У своїй роботі практикую такі методики навчання інформатики:

  1. Вивчення інформаційних технологій не має бути зведене до засвоєння конкретних нових засобів інформаційних і комунікаційних технологій.
 2. Необхідною передумовою засвоєння інформаційних технологій є попереднє вивчення питань будови, видів, властивостей, форм подання інформації, способів її запису, алгоритмів її перетворення, що розглядаються в курсі інформатики.
  3. При вивченні інформаційних технологій, учні з одного боку, повинні одержати розвиток і конкретизацію всі основні змістові лінії курсу інформатики (інформації, подання інформації, інформаційних процесів, алгоритмів, моделювання, інформаційних технологій, телекомунікацій), з іншого боку, ці змістові лінії є науковою основою досліджуваних інформаційних технологій. Я вважаю, що серед завдань навчання інформатики основними є підвищення рівня викладання предмета, спрямування його на формування в учнів комп’ютерної грамотності, показ практичного застосування набутих знань в основних галузях виробництва, удосконалення методів навчання, навчання учнів самостійної роботи над підручником, підвищення ефективності основної форми навчально-виховного процесу – уроку. Успішне виконання цих завдань багато в чому залежить від того, як буде підготовлений урок і як його проведе вчитель. Тому завжди починаю свою роботу з розробки календарно-тематичних планів для кожного класу, під час якої продумую і планую які форми і методи навчання будуть використовуватись під час вивчення тої чи іншої теми. Під час поурочного планування визначаю оптимальні шляхи реалізації основних функцій: освітньої, розвиваючої, виховної. Згідно вимог програми, працюю над виробленням в учнів практичних навичок, а саме: 
- навички роботи з пристроями введення 
- виведення інформації 
- програмним забезпеченням загального та навчального призначення: редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних 
- інформаційно-пошуковими системами 
- навичок складання, описування та реалізації головних алгоритмів і програм з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови та реальних мов програмування 
- працювати із засобами операційної системи. 
  При роботі з технікою розвиваю й творче мислення, бажання цікаво, нестандартно реалізовувати свої завдання, зокрема, при створенні презентацій, роботі з програмою Microsoft Word, Microsoft Excel, тощо. Для вивчення сучасного програмного забезпечення розробив систему практичних робіт та тематичних атестацій. Сучасне життя потребує від учня, що закін¬чив школу, практичного застосування знань, отриманих у школі. Тому таким актуальним є перехід від компетентності (просто знань) до компетенцій (знань і умінь застосовувати їх у житті). Швидкий темп зміни сучасних інформаційних технологій не дозволяє навчити фахівця раз і на все життя, тому сучасні фахівці в області інформаційних технологій змушені впродовж життя постійно займатися самоосвітою. Перед школою на сучасному етапі виникає найважливіша задача — формування інформаційної компетентності, тобто учитель узагалі, а вчитель інформатики особливо, зобов'язаний навчити школярів творчо працювати з інформацією — здобувати, аналізувати, творчо використовувати в практичній діяльності. Аналізуючи свій педагогічний досвід у цій сфері, можу констатувати, що для підвищення ефективності навчання на уроках інформатики варто розумно комбінувати як традиційні інтерактивні форми і методи, так і (що особливо важливо саме на уроках інформатики) новітні інноваційні методи, що використовують сучасні інформаційні технології. Досвід роботи переконує, що використання комп'ютера є важливим засобом унаочнення навчального процесу, підвищення зацікавленості учнів навчанням, розвитку творчих здібностей та пізнавальної активної самостійності, розвитку алгоритмічного мислення, формування інформаційної культури. Я розумію, що активні методи навчання спрямовані насамперед на розвиток в учнів самостійного мислення та здібності розв’язувати різні життєві задачі. Основні методи навчання і виховання, які застосовую в роботі, це: аналіз конкретних ситуацій, “мозкова атака”, тематична дискусія, ігри, „мікрофон”, тощо. Велику увагу приділяю здійсненню диференційованого підходу до викладання предмета. Технологія диференційованого навчання, яку використовую, базується на поділі учнів в класі на 3 індивідуально-типологічні групи за темпом навчання, рівнем навченості, пізнавальної активності та самоорганізації, забезпеченні провідної ролі методу самостійної роботи на уроці. Обираю триєдину мету кожного уроку, яку чітко реалізую протягом його проведення. Перед початком вивчення теми ознайомлюю учнів з планом її вивчення, з програмовими вимогами, з типовими завданнями, які виносяться для тематичної контрольної роботи. Намагаюсь будувати гнучкі структури уроків, під час проведення яких використовуються різні види робіт, що чергуються з обліком продуктивності праці учнів. Також використовуються різні види опитування учнів: усне, тести, комп’терні тести, самостійні роботи, практичні роботи тощо. Практикується проведення уроків з використанням активних та інтерактивних методів навчання, проблемно-пошукових ситуацій. Також використовую наочність, дидактичний та роздатковий матеріал, що сприяє кращому засвоєнню учнями нового матеріалу. Раціонально поєдную індивідуальні, колективні та групові форми роботи на уроці.
 

вівторок, 16 лютого 2016 р.

Виховна година «Пам’яті героїв Небесної Сотні»

Виховна година
«Памяті героїв Небесної Сотні»
Мета: виховувати у дітей шанобливе ставлення до героїчного історичного минулого України, усвідомлення духовної єдності населення всіх регіонів України, виховання людяності, гідності, справедливості, толерантності; формування в учнів активної життєвої позиції, громадянського самовизначення, прагнення до самореалізації в Україні, розвивати почуття гордості за Україну, її історію та видатних людей.
ХІД ВИХОВНОЇ ГОДИНИ
Ведучий І.
Земля моя рідна – це моя Україна! Щасливі ми, що народилися і живемо на чудовій, багатій землі. Тут жили наші прадіди. Тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини, одвічних добрих традицій.
Ведучий ІІ.
 Тут ми робили свої перші кроки, відкривали навколишній світ. Тут нам уперше забриніли звуки рідної мови, завдяки якій ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилися відповідати усмішкою на усмішку, співчуттям на чужий біль.
Ведучий І.
 Збереглася давня легенда ще козацьких часів: коли на країну нападали вороги зі сходу і заходу, півдня і півночі, коли в нерівних боях полягли кращі захисники народу, на велику раду зібралися старі вожді, наймудріші книжники, сліпі кобзарі. "Що чинити далі? – з болем і розпачем запитували вони. – Розбиті наші останні полки, захоплені ворогами останні фортеці…” І тоді піднялися найдревніші із кобзарів:
Ведучий ІІ
 - Неправда, - сказали вони, - останній полк ніколи не може бути розгромлений, остання фортеця ніколи не здається! Бо це те, що в душі кожного: наша дума, наша пісня, прадавні звичаї і традиції. Їх можна віддати лише добровільно – але ми не віддамо, бо ми народ одвічний, потужний і життєдайний. Биті, знекровлені, палені й топтані, ми знову піднімемося з руїн, із попелу, і знову воскреснемо, розквітнемо, забуяємо!..
І справдилися пророчі слова того кобзаря.
Ведучий І
Горнусь до тебе, Україно
Горнусь до тебе, Україно.
Як син до матері горнусь
За тебе, рідна і єдина
Щодня я Богові молюсь.
Молюсь за тебе, Україно,
І свої сили віддаю,
Щоб відродити із руїни
Наш дух і славу бойову.
Очистимо усі джерела,
Дніпро-Славутич оживе,
І заспіваєм: „Ще не вмерла
Україна наша і не вмре”
(Пісня «Вставай, мила моя вставай»,  гурт «Океан Ельзи»)
Ведучий ІІ
На шляху до незалежності український народ завжди приносив у жертву своїх найкращих синів і дочок. У цьому довгому списку стали і герої Небесної Сотні. Саме вони зуміли рішуче стати до боротьби із злом, заплативши за перемогу надвисоку ціну – власне життя. То чи може бути забутою кров героїв, пролита на вулицях Києва? Чи можемо ми, живі, забути невинно убієнних? Можлива лише одна відповідь – Ні!
(Перегляд відеофільму «Зима, що нас змінила. Небесна сотня»)
(Кліп  Ляпіса Трубецького «Воїни Світла»)

Ведучий  І
Ми з вами маємо всі підстави пишатися тим, що наша батьківщина мала славні періоди історії, справді легендарних героїв, мужньо пережила найважчі випробування і не скорилася. Ми можемо гордитися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких та далеких сусідів.
Майдан та Революція гідності потрясли не тільки Україну, а й увесь світ. Україна продемонструвала Європі і всьому світові, що українці - міцна духом волелюбна нація, яка навчилася поважати себе і яка зуміла відстояти свій демократичний вибір. Майдан став   місцем правди і свободи, добра, дружби, братерства й гідності. Сьогодні на сході точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Саме за це зараз в АТО воюють сини-герої. На полі битви – захисники, воїни. Давайте вшануємо їхню пам’ять та пам’ять всіх загиблих в АТО та героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.

(Запалити свічки памяті, перегляд відеокліпу Тіани Роз «Мамо не плач»)

понеділок, 15 лютого 2016 р.

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір. 5 клас інформатика

Інформатика
5 клас
Дата_____
Урок 23

Тема: Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір.

Навчальна мета: Познайомити учнів з додаванням тексту до малюнку та зміною його характеристик

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати.

Виховна мета: Виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Комбінований урок.

Структура уроку

I.                   Організаційний момент
II.                Етап орієнтації
III.             Етап проектування
IV.            Етап навчальної діяльності
V.               Гра
VI.            Контрольно-оцінювальний етап
VII.         Домашнє завдання
Хід уроку

І. Організаційний момент
Доброго ранку, діти!
Черговий, хто сьогодні відсутній в класі?
Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір».

ІІ. Етап орієнтації
Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з графічним редактором Paint, а саме з додаванням тексту до малюнку.

ІІІ. Етап проектування
План уроку
1.                 Повторення
2.                 Додавання тексту.
3.                 Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір
4.                 Робота за ПК
5.                 Гра
6.                 Домашнє завдання

IV.           Етап навчальної діяльності
Повторення
1.                Як зайти у програму "Раint "?
2.                Як зберегти зображення?
3.                Як вибрати інструмент олівець ?
4.                Як вибрати інструмент "Гумка"?
5.                Як розфарбувати малюнок?
6.                Як скласти план побудови малюнка?
7.                Що таке діалогове вікно?
8.                Що таке інформаційне вікно?
9.                Як змінити колір в палітрі?

Додавання тексту.
Діти, ми пригадали, як намалювати малюнок. А зараз уважно послухайте, як надрукувати у програмі "Раint " текст.
Для того, щоб зробити надпис на малюнку, вибери інструмент Надпис – курсор прийме форму хрестика. Натисни ліву кнопку миші і протягни її праворуч і вниз. Ти побачиш, як за курсором розтягується пунктирний прямокутник - це рамка, в середині якої можна вводити текст. Коли ти відпустиш кнопку, у рамці з’явиться курсор клавіатури. Тепер можна вводити текст.
Текстова рамка може бути прозора або мати колір фону. Текст при цьому наноситься основним кольором, який вибрано для фігур.

Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір
Якщо натиснути в середині текстової рамки правою кнопкою миші, відкриється контекстне меню, в якому вибери пункт Панель атрибутов текста – на екрані з’явиться панель Шрифти. На цій панелі можна вибрати потрібний шрифт, його розмір (висоту букв) та стиль написання (жирний, курсив або підкреслення).

Фізкультхвилинка
Хто здоровим хоче буть,
Про зарядку не забудь!
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись,
Руки вгору, руки в боки,
І зроби чотири кроки,
Дерева високі-високі,
Травичка низенька-низенька,
Вітер дерева колише, гойдає,то вниз пригинає.
Птахи з дерев летять, відлітають,
А учні тихенько на місця сідають.

V.                           Робота за ПК
Учні створюють малюнок
Намалюй свою найкращу подругу(друга) і підпиши її ім’я. Під малюнком напиши ваші улюблені ігри та розваги.

VI.     Гра
Завдання № 1.  Знайдіть закономірності і заповніть порожні клітки. Спочатку заповните порожні клітки по виділеній діагоналі, а потім клітки по рядах.

3
7
11

19

4

8
10

14
1


9
13
17

20
16
12
8

35
30

2030

24
21
18

Завдання № 2. Зашифруйте відповіді на загадки за допомогою алфавіту, пронумерованого по порядку.

Не сказав би нічого,
Якщо б не було його.
Живе мій братик за горами,
Не може зустрітися зі мною.

Алфавіт, пронумерований по порядку
А
Б
В
Г
Д
Є
Е
Ж
З
И
Й
І
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ь
Ю
Я


23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35


VII.  Контрольно-оцінювальний етап
Сьогодні ми з вами познайомилися з додаванням тексту до малюнку та зміною його характеристик.

VIII.    Домашнє завдання

1. Вивчити терміни
2. §  

3. пит..